เรื่อง “การประเมินความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารจากพลาสติกรีไซเคิล” ภายใต้ “โครงการการพัฒนาและประเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร”

This webinar is powered by ProPak Connect.
For more information visit www.propakconnect.com

Webinar Details

Date:

18 Jun 2021

Time:

12.45 pm

Time Zone:

Bangkok (GMT+7)

Language:

Thai

Speakers