เสวนา 'Digital Transformation for Warehouse Logistics' (การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลเข้าสู่ "คลังสินค้า" ภายใต้บริบทของโลจิสติกส์)

This webinar is powered by ProPak Connect.
For more information visit www.propakconnect.com

Webinar Details

Date:

23 Jun 2021

Time:

10.00 am

Time Zone:

Bangkok (GMT+7)

Language:

Thai

Speakers

Manintorn Patamakajornpong
Manager
Sato Auto-ID (Thailand) Co.,Ltd.