EXCLUSIVE WEBINAR

มาตรฐานสายยางงานอาหาร และการตอบข้อสงสัยของ Audit

ปัจจุบันสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และยา โรงงานผลิตหลายๆ โรงงานเริ่มตระหนักให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น

ซึ่งกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะลำเลียงสินค้าผ่านสายยาง แต่สายยางมีหลากหลายประเภทการใช้งาน ทั้งสายยางทั่วไป สายยางเกรดอาหารและยา ความแตกต่างของสายยางนี้แน่นอนว่าอาจมีผลต่อการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย สายยางบางประเภทมีเอกสารรับรอง แต่ว่าเอกสารรับรองแตกต่างกัน

ดังนั้น TOYOX บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านสายยางจึงอยากให้ผู้ผลิตมีความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานของสายยาง เพื่อให้สามารถเลือกใช้สายยางที่มีคุณภาพและได้รับการเอกสารรับรองถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป

วันที่:  25 สิงหาคม 2564
เวลา  10:00 น
ภาษา : ไทย  

เข้าร่วมฟังพร้อมรับของรางวัลมากมาย

ข้อมูลวิทยกร
คุณยาสุฟุมิชิ มัตซึโอกะ
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 
การศึกษา
จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย โคมาซาวา
 
ประสบการณ์

บ้านเกิดอยู่ที่เมืองคุโรเบะ โตยามะ

ในปี 1983 ได้เข้าทำงานกับบริษัท TOYOX ในตำแหน่ง sales representative (สาขาโตเกียว)

ในปี 1994 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ TOYOX (สาขานาโกย่า)

ในปี 2003 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายประสานงานขายต่างประเทศ ที่สำนักงานใหญ่ของ TOYOX

ในปี 2010 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายพัฒนา TOYOX ที่สำนักงานใหญ่ของ TOYOX

เมษายน 2020 เกษียณอายุ 60 ปี

ธันวาคม 2020 ได้เข้าทำงานกับบริษัท Toyox Trading Thailand ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคนิค

ข้อมูลผู้แปลภาษา
คุณนาถนัดดา รักยุทธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (TTT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นผู้นำเข้าสายยางอุตสาหกรรม รวมถึงข้อต่อ ภายใต้แบรนด์ TOYOX ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 เรื่องสายยางจากประเทศญี่ปุ่น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี และมีความหลากหลายให้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงลม น้ำ น้ำมัน อาหาร/ยา(มีใบรับรองจากประเทศญี่ปุ่น JFSL, FDA, USP Class VI) และสารเคมีต่างๆ เหมาะกับงานที่มีแรงดัน แรงดูด งานอุณหภูมิสูง งานที่ต้องเคลื่อนไหว งานพ่นสี งานเกษตร ส่งน้ำ พ่นปุ๋ย พ่นยา คาร์แคร์ ฯลฯ

 

นอกเหนือจากสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งาน ท่ออ่อน สายยาง รวมทั้งข้อต่ออุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยให้ท่านเลือกใช้ท่ออ่อนหรือสายยางได้อย่างเหมาะสม มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย