การสกัดกัญชาเพื่อการพาณิชย์ การวิเคราะห์พืชกัญชา น้ำมันกัญชง สารสกัดกัญชา อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความปลอดภัย

Session Details

Date: 19 ตุลาคม 2564
Time: 1.15 pm – 4pm 
Time Zone: GMT+7 (Bangkok)
Language: Thai
This session is free to attend

Co-organised by:

Speakers

คุณอุบล ฤกษ์อ่ำ 
นักวิจัยอาวุโส
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสมุนไพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คุณสุภาพร จิรไกรโกศล
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)