ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) มีความสำคัญในทุกสิ่งตั้งแต่งานศิลปะไปจนถึงสิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าอื่นๆ  สัมมนาออนไลน์นี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรอบกฎเกณฑ์ของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่ภาคธุรกิจและนักวิจัยต้องรู้ รวมถึงการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์แนวโน้มนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพ 

 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้บริหาร เจ้าของกิจกจการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา สินค้าและสินค้าอุปโภคบริโภค  และหรือ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

 

สัมมนานี้เป็นการร่วมจัดระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สมาคมเภสัชอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) และ งานโพรแพ็ค เอเชีย (ProPak Asia)  สนับสนุนโดย โพรแพ็คคอนเนค (ProPakConnect)

Session Details

Date: 21 ตุลาคม 2564
Time: 1.30 pm – 4 pm
Time Zone: GMT+7 (Bangkok)
Language: Thai
This session is free to attend

Co-organised by:

Moderator

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
นายกสมาคม
สมาคมเภสัชอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

 

Speakers

นายภเชศ จารุมนต์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

นายเทอดธรรม ไทยเวสน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา