โครงการให้ปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ThaiPDAxProPakAsia รอบที่ 1

ท่านกำลังหาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อยู่หรือเปล่า? เลือกไม่ได้ หาทางออกไม่เจอ? เราช่วยท่านได้ โดยการสมัครเข้ารับคำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ThaiPDAxProPakAsia Packaging Design Clinic รอบที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2564

พูดคุยออนไลน์ ตัวต่อตัว กับผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์แนวหน้า หาทางออกบรรจุภัณฑ์ สมัครด่วน!

Session Details

Date: 19 ตุลาคม 2564
Time: 1 pm – 6 pm
Time Zone: GMT+7 (Bangkok)
Language: Thai
This session is free to attend

Co-organised by:

สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย คือองค์กรที่เป็นสื่อกลางของ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของไทยและ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศ ที่ช่วยกันสร้างสรรกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ประเทศและนานาชาติ โดยมีการแบ่งปัน ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงความเคลื่อนไหวในวงการออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Experts

อ.มยุรี ภาคลำเจียก
ที่ปรึกษา
สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย

ดร. ปฐวี อารยภานนท์
อุปนายก
สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย

คุณโชตินรินทร์ วิภาดา
เลขาธิการ
สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย